Δημήτριος Μουστάκας
Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος


Ψηφιακή δερματοσκόπηση για την χαρτογράφηση των σπίλων και την έγκαιρη ανίχνευση του μελανώματος και άλλων καρκίνων του δέρματος.

Ο καρκίνος του δέρματος αυξάνεται αλματωδώς τα τελευταία χρόνια και ιδίως το μελάνωμα που είναι ο ποιο κακοήθης όγκος του δέρματος. Η αλόγιστη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (εγκαύματα από ηλιοθεραπεία, solariums, κλπ.) και η αυξανόμενη έκταση της τρύπας του όζοντος έχουν αναφερθεί ως τα κύρια αίτια για την αύξηση αυτή.

Το μελάνωμα αναπτύσσεται γύρω από σπίλους η σε φαινομενικά υγιές δέρμα. Κεχρωσμένες δερματικές αλλοιώσεις, πανάδες η φακίδες μπορεί να υπάρχουν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Ο καθένας, λοιπόν, διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί κακοήθεις αλλαγές στις περιοχές αυτές, δηλαδή να αναπτύξει κακόηθες μελάνωμα.

Και ενώ οι πιθανότητες εκδήλωσης μελανώματος αυξάνονται, δεν υπάρχει αντίστοιχη άνοδος στην επιτυχία θεραπείας. Η καλύτερη λύση παραμένει η έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη. Η ψηφιακή μικροσκοπία επιφωτοβολίας εδραιώνεται σταθερά ως η πρωτοπόρος ιατρική τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη.

Το σύστημα ψηφιακής δερματοσκόπησης MoleMax II είναι μια καινοτόμος τεχνολογική εξέλιξη στην ανίχνευση του μελανώματος. Με τον πρώτο έλεγχο, δερματοσκοπικές εικόνες ύποπτων κεχρωσμένων σημείων μεγεθύνονται και αποθηκεύονται στο MoleMax II. Σε επόμενους ελέγχους οι νέες εικόνες συγκρίνονται με τις παλαιότερες.

Το σύστημα δερματοσκόπησης MoleMax II που αναπτύχθηκε στην Αυστρία επιτρέπει στους δερματολόγους να εξετάζουν το δέρμα κάτω από τις επιφανειακές στιβάδες και να ανιχνεύουν αλλαγές που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι .Αυτό κάνει ιδιαίτερα εύκολη την διάγνωση για τον δερματολόγο και αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες έγκαιρης ανίχνευσης του κακοήθους μελανώματος.

Το μελάνωμα αναπτύσσεται στην χρωστική στιβάδα της επιδερμίδας. Κανονικά, η στιβάδα αυτή δεν είναι ορατή, επειδή η επιφάνεια του δέρματος ανακλά το φως. Το μελάνωμα μπορεί, συνεπώς,να αναπτυχθεί αόρατα και να εξαπλωθεί απαρατήρητο για αρκετό διάστημα προς τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος.

Για να αποκαλύψει την χρωστική στιβάδα το MoleMAX II χρησιμοποιεί πολωμένο φως ώστε να κάνει ορατές τις ενδότερες στιβάδες του δέρματος για να ανιχνεύσει κεχρωσμένα κύτταρα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Η μέθοδος είναι μη παρεμβατική και τελείως ανώδυνη και επιτρέπει στον ασθενή την παρακολούθηση της εξέτασης στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Με την μέθοδο αυτή:

  • Τίθεται ακριβής διάγνωση χωρίς να προαπαιτείται βιοψία
  • Αντικειμενική και ακριβής παρακολούθηση των σπίλων του δέρματος
  • Έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος
  • Αλλαγές στην χρωστική στιβάδα παρακολουθούνται διαχρονικά
  • Σαφέστερη διαφοροποίηση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων χρωστικών αλλοιώσεων